Ako odstrániť zariadenie zo Zipato Control Center

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato, Web UI (Webové rozhranie)

Ako Odstrániť zariadenie?

  1. Prihláste sa do Zipato Control Center (Zipato GUI)
  2. Prejdite na tlačidlo správca zariadení “Device manager” na ľavom paneli
  3. Kliknite na sieťový protokol zariadenia, ktoré chcete odstrániť (napr. Z-Wave)
  4. Vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete vymazať a kliknite na malú ikonu kôš pre vymazanie
  5. Vyskočí nové okno, kde je potrebné potvrdiť vymazanie zariadenia
  6. Po potvrdení systém spustí automatickú synchronizáciu dát medzi vašou Zipato centrálnou jednotkou a Zipato Cloud Serverom
  7. Zariadenie bolo odstránené