Ako odstrániť zariadenie zo ZipaTile

Posted on Posted in ZipaTile a ZipaBox

Tento video návod ukáže, ako odstrániť zariadenie zo ZipaTile:

  1. Otvorte Zipato aplikáciu v ZipaTile.
  2. Otvorte hlavné menu (tri horizontálne čiarky v pravom hornom rohu).
  3. Kliknite na Nastavenia (Settings) a následne na Správca zariadení (Device manager).
  4. Keď aplikácia sa spustí, vyberte, ktoré zariadenie chcete odstrániť. Pre ukážku odstránime Z-Wave zariadenie.
  5. Kliknite na ikonku Kôs daného zariadenia.
  6. Potvrďte voľbu stlačením Áno (yes).
  7. Po dokončení spustite Synchronizáciu a následne Obnovenie (Refresh).
  8. V tomto prípade sme odstránili senzor vytopenie. Po dokončení Obnovenia skontrolujeme, že zariadenie bolo odstránené.

Ďakujeme