Ako obnoviť Zipato na novší / starší firmvér

Posted on Posted in Web UI (Webové rozhranie), ZipaTile a ZipaBox

Tento návod ukáže, ako vykonať upgrade alebo downgrade Zipato firmvéru cez Control Center.

Cieľom projektu je zmena (obnovenie) firméru verzie Zipato centrálnej jednotky cez Control Center.

Komponenty

  • Zipato centrálna jednotka (Zipabox, ZipaMini, ZipaTile)

Postup

Predtým než začnete proces zmeny verzie firmvéru, je nutné skontrolovať aktuálnu verziu.

Kliknite na Zipato logo v ľavom hornom rohu, následne na konfiguráciu boxu. Pod sériovým číslom nájdete aktuálnu verziu firmvéru.

Ak je uvedené, že je firmware aktuálny “Up to date”, nie je nutné pokračovať ďalej, jedine v prípade, že to vyžaduje Zipato technická podpora.

Nájdite sekciu „Firmware“, v ktorej budete mať zoznam všetkých dostupných verzií firmvéru.

Upgrade

Vyberte „Beta“ (najnovšiu) verziu cez rozbaľovacie menu a stlačte spustiť „Load“.

Downgrade

Vyberte oficiálnu „Official“ verziu cez rozbaľovacie menu a stlačte spustiť „Load“.

Posledný krok:

Po stlačení „Load“ vyskočí nové okno, v ktorom bude potrebné zadať “YES” a potvrdiť. Po tomto kroku zmena firmvéru sa začne.

* Dôležité upozornenie: Tento proces môže trvať niekoľko minút. Záleží na vašom pripojení k Internetu. Po ukončení obnoveniu firmvéru je nutné napájací kábel odpojiť a znovu pripojiť.