Ako konfigurovať Zipato zabezpečovací modul

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato, ZipaTile a ZipaBox

Zipabox zabezpečovací modul umožňuje pripojenie káblových senzorov, sirén a pridá extra funkcie alarmu na Zipabox. Do Zipabox zabezpečovacieho modulu môžete pripojiť:

6 x drôtových zón, káblových senzorov

1 x opticky izolovaný 12V vstup

1 x káblový zvonček / výstup pre sirénu

1 x programovateľný výstup

1 x 12V pomocné napájanie pre drôtové senzory

1 x USB port

1 x serial / UART port, je možné zvoliť medzi režimami RS-232 a Half-duplex RS-485

1 x napájanie olovenou batériou (pri použití zabezpečovacieho modulu ako základ pre poplašný zabezpečovací systém). Keďže záložný modul nedokáže poskytnúť dostatok napätia na podporu pripojených káblových senzorov, sirény a ešte napájať Zipabox a ostatné moduly, v prípade výpadku elektrickej energie je potrebné pripojenie uzavretej olovenej batérie.

V tomto návode je vysvetlené, ako pridať a konfigurovať 6 x káblových zón, kde:

  1. Zóna 1 – Dverový senzor nakonfigurovaný ako normálne uzavretá zóna
  2. Zóna 2 – Oknový senzor nakonfigurovaný ako normálne uzavretá zóna
  3. Zóna 3 – Pohybový senzor konfigurovaný ako jednoduchý zakončovací (EOL) odpor
  4. Zóna 4 – Pohybový senzor konfigurovaný ako dvojitý zakončovací (EOL) odpor
  5. Zóna 5 – Senzor proti vytopeniu nakonfigurovaný ako normálne uzavretá zóna
  6. Zóna 6 – Senzor proti vytopeniu nakonfigurovaný ako normálne uzavretá zóna

Poznámka: V zónových nastaveniach pre zabezpečovací modul (karta Konfigurácie “Configuration”), je nutné zvoliť vhodné zónové zapojenie v závislosti od fyzických inštalácií a nastavení pre jednotlivé senzory. O tom, ako vhodne pripojiť a nakonfigurovať jednotlivé senzory pre zóny (normálne uzavreté, jednoduchý zakončovací (EOL) odpor alebo dvojitý zakončovací (EOL) odpor), skontrolujte príručku výrobcu senzorov a príručku zabezpečovacieho modulu. Nevhodný výber spôsobu zapojenia môže viesť k nevhodným správaním senzorov a následne k nefunkčnosti Zipabox zabezpečovacieho modulu a pripojených senzorov.

Poznámka: V zónových nastaveniach pre zabezpečovací modul (karta Všeobecne “General”) je nutné odškrtnúť všetky kolónky pre všetky zóny, ktoré chcete použiť, inak systém môže nesprávne fungovať, alebo nesprávne zobrazovať v Zipato UI.

V návode tiež ukážeme, kde nájsť nasledujúce vstupy / výstupy:

  1. opticky izolovaný 12V vstup
  2. výstup pre káblový zvonček / sirénu
  3. programovateľný výstup