Z-Wave Zipato ovládač garažové brány rolety markizy žalúzie

Ako konfigurovať Zipato ovládač pre brány, žalúzie, rolety…

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Tento video návod vám ukáže, ako konfigurovať Zipato ovládač posuvných motorov:

 1. Najprv je potrebné pridať zariadenie do siete. Kliknite na pridať nové zariadenie a zvoľte Z-wave.
 2. Po spustení procesu vylúčenia (exclusion) v systéme (čas sa začína odrátavať), spustite vylúčenie na motorovom ovládači stlačením tlačidla 3x v rámci 1,5 sekundy. Pokiaľ je ovládač nový – nepoužitý, toto nie je potrebné vykonať.
 3. Po procese vylúčenia nasleduje zahrnutie (inclusion). Po spustení odrátania v systéme spustite zahrnutie na motorovom ovládači stlačením tlačidla 3x v rámci 1,5 sekundy. Pokiaľ je ovládač nový – nepoužitý, toto nie je potrebné vykonať.
 4. Následne sa zariadenie pridáva.
 5. Po dokončení stlačte v systéme Synchronizovať (Synchronize) a v rámci správcu zariadení stlačte Obnoviť (Refresh).
 6. Teraz potrebujeme zariadenie kalibrovať. Kalibráciu nainštalovaných roliet Je dôležité vykonať pred prvým použitím roliet po zahrnutí regulátora do systému. Stlačte a podržte tlačidlo začleňovania na mikromodule po dobu dlhšiu ako 3 sekundy a uvoľnite pred 6 sekundou, po ktorom mikromodul začne proces kalibrácie rolety. Tento postup sa skladá z troch po sebe nasledujúcich krokov:
 • Roleta sa v prvom stupni posunie nahor,
 • v druhom kroku nadol,
 • v tretej etape znovu nahor (alebo opačne v závislosti od svojej základnej pozície).

Po kalibrácii si mikromodul bude správne pamätať celú škálu pohybu rolety nahor a nadol.

 1. Počas procesu kalibrácie rolety, ak nastane existencia núdzového stavu, môžete stlačením a uvoľnením tlačidla začleňovania proces kalirácie zastaviť.
 2. Ak je smer pohybu rolety opačný, môže to byť spôsobené zlým spojením kontaktov NC a NO motora: , zmeňte NC a NO pripojenie a znovu uskutočnite kalibračný proces.
 3. Po kalibrácií už môžete plnohodnotne ovládať vaše rolety/žalúzie/markízy, garážové alebo posuvné brány.

 

Ďakujeme