touch manager zipatile

Ako konfigurovať Touch manager na ZipaTile

Posted on Posted in ZipaTile a ZipaBox

Krátky video návod ako konfigurovať dotykové tlačidlá cez aplikáciu Touch Manager. Touch manager umožňuje jednoduché programovanie dotykových tlačidiel pre zapnutie/vypnutie displaju alebo spustenia vstavaných aplikácií.

 1. Vstúpte do menu pre aplikácie
 2. Spustite aplikáciu Touch Manager
 3. Na displeji sa zobrazujú bloky, ktoré korešpondujú s danými dotykovými tlačidlami. Je ich celkom 6
 4. V rámci každého bloku je možnosť pre:
  • 1x stlačenie – click
  • 2x stlačenie – double click
  • Podržanie – long press
 5. Zvoľte požadovanú funkciu tlačidla
 6. Následne zvoľte požadovanú funkciu
  • Spustiť aplikáciu
  • Vypnúť obrazovku
  • Zapnúť obrazovku
  • Bez funkcie
 7. Po zvolenej funkcie dotykové tlačidlo je nakonfigurované.

Ak chcete rozšírené pravidlá (napr. svetlo sa zapne pri stlačení,…) tak je potrebné použiť Zipato Tvorcu Pravidiel (Rule Creator). Video návod nájdete v rubrike novinky.