Ako asociovať (priamo prepojiť/spárovať) dve rôzne zariadenia cez systém Zipato

Posted on Posted in Web UI (Webové rozhranie)

Asociácia je užitočná v prípade, že chcete mať dve rôzne Zwave zariadenia priamo prepojené. To znamená, že prepojené zariadenia dokážu komunikovať medzi sebou priamo – bez potreby zásahu centrálnej jednotky.

Postup pre asociáciu:

 1. Pred asociáciou prečítajte pokyny pre dané zariadenie aby ste zistili aké skupiny existujú pre asociáciu. Niektoré skupiny napr. umožňujú iba spínať prepojené zariadenia, avšak niektoré skupiny dokážu nastaviť určitú úroveň (napr. ak je pohyb, tak svetlo sa zapne iba na 50%).
 2. Choďte do správcu zariadení a tam zvoľte sieť Zwave
 3. Nájdite zariadenie, ktoré chcete prepojiť (napríklad senzor alebo batériové tlačidlo)
 4. Pre dané zariadenie kliknite na ikonu pre nastavenia
 5. Choďte do záložky „Rozšírené“ (Advanced)
 6. Tu nájdite opciu „Manage assotiation“
 7. V novom okne na pravej strane zvoľte tú skupinu, do ktorej chcete pridať druhé zariadenie (zvyčajne skupina č. 1 je rezervovaná výlučne pre centrálnu jednotku)
 8. Teraz z ľavej strany do stredu pretiahnite zariadenie, ktoré chcete s daným zariadením prepojiť.
 9. Kliknite na „Poslať“ (Send). Postupujte podľa pokynov na spodku. Zvyčajne zariadenia na baterky bude treba na pokyn zobudiť
 10. Dokončenie asociácie bude potvrdené správou o úspechu
 11. Pre istotu skontrolujte, že prepojenie bolo dokončené. Kliknite na „Zistiť“ (Retrieve) a postupujte podľa pokynov. Ak všetko prebiehalo správne, zariadenie, ktoré ste chceli prepojiť zostane v strednom okienku.
 12. Zavrite okno a následne kliknite na „Uložiť“ (Save)
 13. Teraz už stačí synchronizovať a hotovo